วันอาทิตย์, 1 ตุลาคม 2566

พระลื่นไม่ใช่พระร่วง ว่าบาป